Finanţele propun înlesniri la plata obligaţiilor restante după data declarării stării de urgenţăDocumentul propune reglementarea unei proceduri alternative simplificate de acordare a eşalonării la plată pentru cel mult 12 luni, pentru obligaţiile bugetare principale şi accesorii a căror scadenţă/termen de plată se împlineşte după data de declarării stării de urgenţă până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Beneficiari ai facilităţii sunt toţi contribuabilii, indiferent de forma de proprietate, inclusiv cei care au în derulare o înlesnire la plată potrivit Codului de procedură fiscală şi care nu înregistrează obligaţii fiscale restante la data declarării stării de urgenţă.

Această măsură are ca scop, pe de o parte, din perspectiva contribuabililor, susţinerea…Cititi mai multe pe mediafax.ro

Lasă un răspuns