ANUNT PUBLIC


Subsemnatii RENTEA AURELIAN si RENTEA MARILENA, cu domiciliul in judetul Braila, municipiul Braila, bulevardul Independentei nr. 14, bloc B4, sc. 1, et. 3, ap. 21, sunt titulari ai Planului Urbanistic Zonal -“SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTA SUBSOL TEHNIC PARTER SI ETAJ IN SPATIU COMERCIAL – ALIMENTATIE PUBLICA, ACTIVITATI DE CATERING, RESTAURANT”, propus a fi amplasat in judetul Braila, Mun. Braila, strada Vlad Tepes, nr. 2A si Calea Calarasilor, nr. 247, lot 2/3 – NRC 93488.

Anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a Planului in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul mai sus mentionat.

Publicul interesat poate consulta propunerea de PUZ la sediul titularului si la sediul APM Braila, bulevardul Independentei, nr. 16, bloc B5, intre orele 9.00-13.00.

Observatii, comentarii si sugestii se primesc in scris la sediulAPM Braila, bulevardul Independentei, nr. 16, bloc B5, in termen de 18 zile calendaristice de la data publicarii primului anunt <la primul anunt>

15 zile calendaristice de la data publicarii celui de-al doilea anunt <la al doilea anunt>Cititi mai mult pe InfoBraila.ro

Lasă un răspuns